Risto Ryti seura ry

Valtuuskunta

Risto Ryti -seuran valtuuskunnan tehtävänä on edistää yhdistyksen toimintaa sekä toimia hallituksen tukena ja neuvonantajana. Valtuuskunnan puheenjohtajina ovat toimineet Suomen Pankin pääjohtaja Sirkka Hämäläinen (1993–2002), ministeri Max Jakobsson (2002–2007), akateemikko Päiviö Tommila (2008–2011) ja filosofian tohtori, kirjailija Lasse Lehtinen (2012–). Vuonna 2022 valtuuskunnassa on puheenjohtajan ohella 22 yhteiskunnan eri aloja edustavaa jäsentä.

Risto Ryti -seura ry valtuuskunta 2022

Puheenjohtaja tohtori Lasse Lehtinen

Teollisuusneuvos Risto Anttonen

Maisteri Hanna Eskola vuodesta 2018
Professori (emer.) Seikko Eskola vuodesta 2004
Pankinjohtaja Pentti Hakkarainen vuodesta 2005
Professori (emer.) Riitta Hjerppe vuodesta 2005
Teollisuusneuvos Kimmo Kalela vuodesta 2016
Diplomi-insinööri Veikko Kauppila 1993–2002 ja vuodesta 2012
Dosentti Keijo K. Kulha vuodesta 2000
Professori (emer.) Ohto Manninen vuodesta 2011
Lisensiaatti Riitta Mäkinen vuodesta 2018
Alivaltiosihteeri Leena Mörttinen vuodesta 2018
Kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa vuodesta 2000
Dosentti Jukka-Pekka Pietiäinen vuodesta 2013
Pääjohtaja Olli Rehn vuodesta 2017
Maisteri Eeva-Maija Ryti vuodesta 2010
Merikapteeni Sami Ryti vuodesta 2019
Maisteri Hanna-Liisa Ryti-Erkinheimo vuodesta 1998
Pastori Hannu Salonoja vuodesta 2019
Dosentti Seppo Tiihonen vuodesta 2017
Lehdistöneuvos Jyrki Vesikansa vuodesta 2010
Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen vuodesta 1997